Seminar
Neurologische degeneratie en neurologische problematiek

 

Ouder worden en de verouderingsprocessen die ermee gepaard gaan vormen een grote belasting voor onze lichamelijke, maar zeker ook geestelijke, gezondheid. Vooral een achteruitgang van de geestelijke gezondheid, en de mogelijkheid om ooit dement te worden, boezemt heel wat angst in bij het merendeel van de bevolking.

Naar schatting 70% van de Nederlands heeft schrik om ooit dement te worden en vraagt zich af of ze niks kunnen doen om dementie te voorkomen?

Ons zenuwstelsel is een uitermate complex systeem waarin een goede regeling van de fysiologische processen essentieel is. Gedurende ons hele leven maken we namelijk van dezelfde post-mitotische neuronen gebruik voor het versturen van de zenuwsignalen. Het gezond houden en gezond verouderen van het zenuwstelsel is dan ook van groot belang om de functionaliteit van deze neuronen de behouden.

In dit symposium willen we een wetenschappelijk overzicht bieden van de verouderingsprocessen in de hersenen en het zenuwstelsel. Hierbij zullen verschillende oorzaken en mechanismen van hersen veroudering aan bod komen en zal dieper ingegaan worden op de neurologische problematiek die zij kunnen veroorzaken.

Zaterdag 6 april 2019
9:00 – 16:00 uur
Van der Valk Houten (Utrecht)


Organisatie door ReThink Foundation
Met ingang van 2019 worden de seminars van Nutriphyt Nederland georganiseerd door ReThink Foundation. U kunt zich voor dit seminar aanmelden via de website van ReThink:

AANMELDEN VOOR DIT SEMINAR ▸▸